91 92 111

Dopasuj urządzenie do rodzaju energii, na jaką jest w nimi zamieniana energia elektryczna. 

Rozwiązanie: