78 80 83 88 89 90

Punk materialny porusza się wzdłuż osi x. Na wykresie przedstawiono zależność jego prędkości od czasu v(t).  Oblicz drogę przebytą przez punkt materialny od t = 0 s do t = 7 s.

Rozwiązanie: