54 57 61 71 72

Odpowiedz, w którym przypadku w opisie ruchu możemy pominąć czas rozpędzania się pojazdu równy 10 s.

A. Samochód jechał przez godzinę z prędkością 50 km/h, a potem przez kolejną godzinę z prędkością 120 km/h

B. Samochód jechał przez 2 s z prędkością 50 km/h, a potem przez 3 s z prędkością 120 km/h.

Rozwiązanie: