44 49 51 57 61 65

Zapoznaj się z danymi dotyczącymi ruchu pewnego samochodu. Oblicz prędkość średnią w każdym z opisanych przedziałów i oszacuj prędkość chwilową o godzinie 12: 00.

Rozwiązanie: