44 49 54 57 61

Turysta szedł prostą szosą i mijał słupki kilometrowe. O godzinie 13.00 miną słupek z napisem “ 9 km” , a o godzinie 15.00 słupek z napisem “ 1 km”. Oblicz przemieszczenie i prędkość średnią turysty między 13.00 a 15.00.

Rozwiązanie: