33 34 38 49 51 54

Dane są dwa wektory a i b, przedstawione na rysunku, których długości wynoszą odpowiednio [ a ] = 1 cm i  [ b ] = 3 cm. Przerysuj wektory do zeszytu i wyznacz graficznie wektory: 

a )  c = a + b

b) d = b + a

c) e = a - b

d) f= b - a

Jakie wnioski wypływają z dodawania i odejmowania tych wektorów?

UWAGA. Wektory warto umieścić na osi liczbowej tak , aby początek pierwszego z nich znalazł się w punkcie zero tej osi.

 

Rozwiązanie: