28 33 34 44 49

Do każdego z zawodów dopasuj nazwę działu fizyki, z którego dany specjalista powinien mieć wiedzę. UWAGA. Do danego zawodu można dopasować kilka różnych działów.

A robotyk                                                      I mechanika

B lekarz ortopeda                                        II fizyka jądrowa

C projektant sieci komputerowej               III termodynamika

D lekarz onkolog                                         IV elektryczność i magnetyzm

E projektant modeli komputerowych        V optyka

F architekt

Rozwiązanie: