25 28 33 38 44

Narysuj wykres przedstawiający zależność obwodu koła l od jego promienia r zgodnie ze wzorem l = 2 πr.

Rozwiązanie: