25 28 34 38 44

Na wykresie przedstawiono zależności temperatury ogrzewanej wody od czasu.

a) Odczytaj z niego, jaka była początkowa temperatura wody i o ile stopni ogrzewała się ona w ciągu 1 s.

b) Opisz za pomocą wzoru przedstawioną na wykresie zależność między temperaturą ogrzanej wody a czasem ogrzewania. 

Rozwiązanie: