278 284 285

Na niewielkim wózku zabawce ustawiono cztery kostki domina w tali sposób jak na rysunku. Wózek można wprowadzić w ruch, pociągając za jedną z przymocowanych do niego linek, a zatrzymać - ciągnąc za linkę przymocowaną z drugiej strony.  Wybierz właściwe uzupełnienia zdania spośród możliwości 1. i 2. oraz A i B.

Rozwiązanie: