253 257 268

Ile razy większa jest energia kinetyczna ruchu postępowego od energii kinetycznej ruchu obrotowego jednorodnej kuli toczącej się bez poślizgu?

Rozwiązanie: