242 251 257 263

Jo - jo składa się z wewnętrznego walca o średnicy 1 cm, dwóch walców o średnicy 6 cm umieszczonych po bokach i sznurka o długości 50 cm. Przyjmij dla ułatwienia, że wszystkie trzy walce mają jednakową wysokość i są wykonane z tego samego jednorodnego materiału. Grubość i masę sznurka pomijamy. Nawijamy cały sznurek na wewnętrzny walec i puszczamy jo - jo w dół, nie ruszając ręką. Oblicz jakie wartości przyjmują w chwili, gdy zostanie rozwinięte 40 cm sznurka:

a) prędkość ruchu postępowego i prędkość kątowa,

b) częstotliwość obrotu,

c) stosunek energii kinetycznej ruchu obrotowego do energii kinetycznej ruchu postępowego.

Rozwiązanie: