15 19 28 33 34

Uczniowie wykonali pomiary masy długopisu na elektronicznej wadze kuchennej. Otrzymali następujące wyniki: 8g. 9g, 8g,9g,8g. Oblicz średnią i niepewność maksymalną średniej.

Rozwiązanie: