222 224 229 242

Wahadło balistyczne służy do pomiaru prędkości pocisków wystrzeliwanych z broni palnej. Jego głównym elementem jest zawieszony na linach klocek, w którym grzęzną wystrzeliwane pociski. Gdy pocisk trafia w wahadło, wychyla się ono z położenia równowagi. Przeprowadza się wówczas pomiar kąta wychylenia lub wysokości, na jaką wzniosło się wahadło. Wykonaj polecenia dla następujących danych: długość wahadła liczona od środka masy do punktu zawieszenia l = 1,6 m, masa wahadła  mw = 4kg, masa pocisku użytego do pomiarów mp = 8g. Przyjmij przyśpieszenie ziemskie g = 9,81 m/s2.

Oblicz wartość prędkości pocisku przed uderzeniem w klocek, jeśli wiadomo, że po jego ugrzęźnięciu w klocku układ odchylił się od pionu o kąt 60.

Rozwiązanie: