215 222 229 231

Dlaczego model zderzających się kulek nie odzwierciedla dobrze zderzeń wagonów?

Rozwiązanie: