177 179 182 183 184 192

W magazynie na rampie o wysokości 1,5 m zamontowana jest wyciągarka, która za pomocą liny transportuje po pochylni długości 3 m skrzynię o masie 500 kg i długości 1 m. Wytrzymałość linii jest równa 10 000N, a współczynnik tarcia kinetycznego skrzyni o pochylnię wynosi 0,8.

Przerysuj poniższy rysunek do zeszytu. Na rysunku z zachowaniem odpowiednich proporcji narysuj i podpisz wektory sił działających na transportowaną skrzynię, przy założeniu, że porusza się ona ruchem jednostajnym. 

Rozwiązanie: