177 179 182 183 185 192

Na treningu miotacz doskonali technikę krążenia wraz z młotem w płaszczyźnie poziomej oraz technikę zwiększania prędkości kuli przed wyrzutem. Używał kuli o masie m = 4 kg i linki o długości l = 0,7m. W początkowej fazie prędkość kątowa kuli wynosiła 21 rad/s, a odległość od osi obrotu 1 m. Zmniejszenie odległości kuli od osi obrotu  w sposób pokazany na rysunku powoduje zwiększenie prędkości kątowej. Przyjmij, że moment bezwładności miotacza nie zmienia się w czasie przyciągania kuli  i wynosi 6 kg * m2. Pomiń siłę ciężkości oraz  opory ruchu wynikające z oddziaływania stup miotacza z ziemią w czasie przyciągania kuli.

a) Zastosowana przez zawodnika technika zwiększenia prędkości kątowej podlega pewnej fizycznej zasadzie zachowania. Podaj jej nazwę

b) Kula przyciągnięta przez zawodnika krąży po okręgu o promieniu r2 = r1 - x. Literą x oznaczono odległość, o jaką krążąca kula zbliżyła się do osi obrotu

c) Na podstawie danych z uzupełnionych tabeli sporządź w zeszycie wykres zależności w(r2).

Rozwiązanie: