166 179 182 183 184 185

Podczas wypadku samochodowego pojazd jadący z prędkością 90 km/h zatrzymał się w czasie 0,5 s. Przyjmij, że poruszał się ruchem jednostajnie zmiennym. Oblicz siłę bezwładności działającą na kierowcę o masie 70 kg. Ile razy ta siła była większa od siły grawitacji?

Rozwiązanie: