145 149 157 166

Na stole leży drewniany klocek o masie m1 = 1 kg. Współczynnik tarcia kinetycznego między klockiem a stołem jest równy fk = 0,6. Do klocka jest przymocowana nić, którą przerzucono przez bloczek. Na drugim końcu nici jest zawieszony ciężarek o masie m2 = 2kg

Oblicz przyśpieszenie, z jakim będzie się poruszał klocek na stole. 

Rozwiązanie: