138 139 145 156 157

Wśród poniższych przykładów A - G znajdź wszystkie pary:

a) sił równoważących się,

b) sił wzajemnego oddziaływania.

Rozwiązanie: