Wyb贸r strony:
Zadania i ich rozwi膮zania:


W szkole Adama w gazetce szkolnej ukazał się artykuł, dotyczący wyboru przez ósmoklasistów szkoły ponadpodstawowej. Poniżej zapisano trzy prawdziwe informacje. I. Ankietę oddało łącznie 150 uczniów. II. W ankiecie wzięli udział wszyscy uczniowie klas ósmych. III. Łącznie mniej niż połowa uczniów biorących udział w ankiecie zamierza kontynuować naukę w technikum lub w branżowej szkole. Które z informacji – I, II, III – wynikają z analizy danych zamieszczonych w treści artykułu? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. Tylko I i II. B. Tylko I i III. C. Tylko II i III. D. Wszystkie – I, II i III.
Rozwi膮zanie:

Matematyka. Egzamin 贸smoklasisty. Arkusz pr贸bny. Marzec 2021 rozwi膮zania

Informacje o ksi膮偶ce:

Rok wydania

2020

Wydawnictwo

CKE

Autorzy

Praca zbiorowa