Wyb贸r strony:
Zadania i ich rozwi膮zania:


Na diagramie kołowym przedstawiono procentowy udział soków o różnych smakach, które zostały sprzedane podczas festynu. Najmniej sprzedano soku pomidorowego, tylko 15 kartonów, a najwięcej – soku jabłkowego. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. Sprzedano łącznie 125 kartonów soków. Sprzedano o 30 kartonów więcej soku jabłkowego niż pomidorowego.
Rozwi膮zanie:

Matematyka. Egzamin 贸smoklasisty. Arkusz pr贸bny. Marzec 2020 rozwi膮zania

Informacje o ksi膮偶ce:

Rok wydania

2020

Wydawnictwo

CKE

Autorzy

Praca zbiorowa