4 5 6 7 8 10 11 12 13 14
Zadania i ich rozwiązania:


Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. W zadaniach 1.1.–1.5., na podstawie informacji zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. 

Rozwiązanie:

Egzamin ósmoklasisty Język angielski 2020. Arkusz próbny rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2020

Wydawnictwo

CKE

Autorzy

ISBN

Rodzaj książki

Arkusz