7 8 10 13 14 15 16 17
Zadania i ich rozwiązania:


Odwołując się do przytoczonego fragmentu, odtwórz kolejność argumentacji Sędziego na podstawie jego wypowiedzi. Wpisz litery B, C, D w kratki we właściwej kolejności. 

Rozwiązanie:

Egzamin ósmoklasisty. Język polski. Kwiecień 2021 rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

CKE

Rodzaj książki

Arkusz