6 7 8 9 10 13 14 15 16
Zadania i ich rozwiązania:


Na podstawie podanego fragmentu ułóż wymienione niżej zdarzenia zgodnie z porządkiem chronologicznym. Wpisz litery (A–E) w kratki we właściwej kolejności.

Rozwiązanie:

Egzamin ósmoklasisty Język polski. Kwiecień 2020. rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2020

Wydawnictwo

CKE

Rodzaj książki

Arkusz