3 4 5 6 7 8 11 12 14 15 16

Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania. Wpisz w każdą lukę (8.1.–8.3.) literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A–D), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. 

Rozwiązanie:
Jak oceniasz rozwiązanie tego zadania przez nauczyciela?

Nie oceniono tego zadania! Bądź pierwszy!

Warto wiedzieć

Zadanie o treści:

Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania. Wpisz w każdą lukę (8.1.–8.3.) literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A–D), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. 

jest zadaniem numer 57644 ze wszystkich rozwiązanych w naszym serwisie zadań i pochodzi z książki o tytule Egzamin ósmoklasisty Język niemiecki 2021., która została wydana w roku 2021.

Zadanie zweryfikowane przez pracownika serwisu