6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Zadania i ich rozwiązania:


Wybierz zdanie prawdziwe.A. Na masę atomu większy wpływ mają elektrony niż nukleony.B. Ładunek elektryczny neutronu jest równy sumarycznemu ładunkowi protonu i elektronu.C. Liczba atomowa określa liczbę protonów, a liczba masowa — liczbę neutronów w jądrze atomowym.D. W obojętnym atomie każdego pierwiastka liczba protonów jest równa liczbie elektronów oraz liczbie neutronów.
Rozwiązanie:

Chemia 1. Zakres podstawowy i rozszerzony rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2019

Wydawnictwo

WSiP

Autorzy

Elżbieta Szostak, Ewa Odrowąż, Małgorzata Krzeczkowska, Paweł Bernard, Joanna Hetmańczyk

ISBN

978-83-021-8246-4

Rodzaj książki

Zbiór zadań