8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Zasady to wodorotlenki rozpuszczalne w wodzie - wodorotlenki metali 1. grupy układu okresowego i niektórych metali 2. grupy układu okresowego pierwiastków chemicznych. 

Rozwiązanie: