Zasady to wodorotlenki rozpuszczalne w wodzie - wodorotlenki metali 1. grupy układu okresowego i niektórych metali 2. grupy układu okresowego pierwiastków chemicznych. 

Rozwiązanie: