77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
>

Podkreśl grupę funkcyjną w podanym wzorze ogólnym kwasów karboksylowych i napisz jej nazwę 

Rozwiązanie: