Napisz wzory sumaryczny i półstrukturalny glicerolu.

Rozwiązanie: