73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 85 86 87 88

Napisz wzory sumaryczny i półstrukturalny glicerolu.

Rozwiązanie: