72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 84 85 86 87 88

Na modelach przedstawiono proces fermentacji alkoholowej zachodzącej w warunkach beztlenowych. 

Rozwiązanie: