Na modelach przedstawiono proces fermentacji alkoholowej zachodzącej w warunkach beztlenowych. 

Rozwiązanie: