69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88

Napisz wzory: sumaryczny, półstrukturalny i strukturalny, alkoholi przedstawionych za pomocą modeli. 

Rozwiązanie: