<
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Oceń prawdziwość podanych zdań.

Rozwiązanie: