66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Uzupełnij opis wzoru ogólnego alkoholi, wpisując w odpowiednie miejsca podane określenia. 

Rozwiązanie: