Uzupełnij opis wzoru ogólnego alkoholi, wpisując w odpowiednie miejsca podane określenia. 

Rozwiązanie: