W doświadczeniu, którego przebieg zilustrowano na schemacie, zaobserwowano odbarwienie się wody bromowej tylko w probówce 2. 

Rozwiązanie: