63 64 65 66 67 68 69 71 72 73 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

W doświadczeniu, którego przebieg zilustrowano na schemacie, zaobserwowano odbarwienie się wody bromowej tylko w probówce 2. 

Rozwiązanie: