Napisz i uzgodnij równania podanych reakcji chemicznych.

Rozwiązanie: