61 62 63 64 65 66 67 68 69 71 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Napisz i uzgodnij równania podanych reakcji chemicznych.

Rozwiązanie: