53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75

a) Napisz trzy przykłady źródła powstawania tlenku węgla(II) w domu.

Rozwiązanie: