a) Napisz trzy przykłady źródła powstawania tlenku węgla(II) w domu.

Rozwiązanie: