Uzupełnij i uzgodnij równania reakcji spalania metanu i etanu.

Rozwiązanie: