52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 71 72 73 74

Uzupełnij i uzgodnij równania reakcji spalania metanu i etanu.

Rozwiązanie: