47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Wyjaśnij, dlaczego wyciek ropy naftowej z tankowca do morza lub oceanu powoduje ogromne zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. 

Rozwiązanie: