Uzupełnij schemat. Odpowiedzi wybierz spośród podanych. 

Rozwiązanie: