45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Uzupełnij schemat. Odpowiedzi wybierz spośród podanych. 

Rozwiązanie: