To, czy w próbce minerału jest obecny węglan wapnia, można sprawdzić, przeprowadzając doświadczenie chemiczne, którego przebieg przedstawia schemat. 

Rozwiązanie: