Napisz wzory sumaryczne i nazwy systematyczne soli, których zastosowania przedstawiono na fotografiach. 

Rozwiązanie: