42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Napisz wzory sumaryczne i nazwy systematyczne soli, których zastosowania przedstawiono na fotografiach. 

Rozwiązanie: