Zaznacz poprawne uzupełnienia zdana A lub B oraz 1. albo 2.

Rozwiązanie: