39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Zaznacz poprawne uzupełnienia zdana A lub B oraz 1. albo 2.

Rozwiązanie: