Zaprojektuj doświadczenie chemiczne, którego celem jest otrzymanie siarczanu(VI) wapnia w wyniku reakcji strąceniowej. 

Rozwiązanie: