38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Zaprojektuj doświadczenie chemiczne, którego celem jest otrzymanie siarczanu(VI) wapnia w wyniku reakcji strąceniowej. 

Rozwiązanie: