37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Uzgodnij współczynniki stechiometryczne w podanych równaniach reakcji strąceniowych. 

Rozwiązanie: