Uzgodnij współczynniki stechiometryczne w podanych równaniach reakcji strąceniowych. 

Rozwiązanie: