Napisz i uzgodnij równania reakcji zobojętniania, stosując zapis cząsteczkowy. 

Rozwiązanie: