30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Napisz i uzgodnij równania reakcji zobojętniania, stosując zapis cząsteczkowy. 

Rozwiązanie: