Uzupełnij równania reakcji zobojętniania. Uzgodnij współczynniki stechiometryczne. 

Rozwiązanie: