Dopasuj modele (A-C) ilustrujące skład roztworów do odczynów tych roztworów. 

Rozwiązanie: