Podkreśl wzory soli dobrze rozpuszczalnych w wodzie.

Rozwiązanie: