25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Podkreśl wzory soli dobrze rozpuszczalnych w wodzie.

Rozwiązanie: