Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie kolumny nazwy systematyczne soli.

Rozwiązanie: